top of page

...מקור הידע שלכם בנושא

מעבדים דינמיים

בעמוד זה מופיעים מאמרים בנושא מעבדים דינמיים מאת דניאל יחזקאלי. אפקטים אלה משתמשים בטכניקות שונות לעיצוב העוצמה של תוכן שמע באופן אוטומטי לאורך זמן. בין האפקטים השונים במשפחה זו נכללים: הקומפרסור, הלימיטר, הגייט, ועוד.

קומפרסור

קומפרסור הוא אפקט השייך למשפחת מעבדי הקול הדינמיים. הוא משפיע על הטווח הדינמי של מקור קול על ידי פעולת הנמכה אוטומטית. יש המשווים אותו לפעולת הנעה אוטומטית של שלט העוצמה (פיידר), אך הוא גם מסוגל לפעול במהירות רבה הרבה יותר מבן אדם שמניע את שלט העוצמה בעצמו.

לימיטר

לימיטר הוא הכלי העוצמתי ביותר עבור טכנאי סאונד ומפיקים, כשהם מעוניינים להגביל את עוצמתם המירבית של רגעי Transient.


בעוד שקומפרסור מעצב את הטווח הדינמי של השמע על ידי הנמכה יחסית לסף מוגדר, לימיטר מנמיך באגרסיביות ולא מאפשר כלל מעבר של אות מעבר לסף המוגדר. 


באמצעות הלימיטר אנו יכולים להגדיר "תקרת עוצמה" קשיחה שאותה לא נרשה לאות לחצות.

Turn Table

בקרוב

bottom of page