top of page

עיבודים

עגלה עם סוסה - עיבוד לתזמורת מיתרים

ניצוח: מאסטרו ירון גוטפריד
ביצוע: התזמורת הקאמרית הקיבוצית נתניה

כיבוי אורות - עיבוד לתזמורת

ניצוח: מאסטרו ירון גוטפריד
ביצוע: התזמורת הקאמרית הקיבוצית נתניה

סשנים נוספים

bottom of page